• Posúdenie bezpečnosti
  alebo hodnotenie bezpečnosti kozmetického výrobku

Co je to

Čo je informačná zložka?

Informačná zložka je “rodným listom” každého kozmetického výrobku. Je to súbor jednotlivých dokumentov ku konkrétnemu kozmetickému výrobku, ktoré sú potrebné na registráciu teda schválenie kozmetických výrobkov na trhu SR a EÚ. Každá informačná zložka obsahuje viacero dokumentov, ktoré sú legislatívne povinné a ktoré je nutné mať vypracované na mieru pre každý jeden výrobok.

Každá informačná zložka musí obsahovať nasledovné dokumenty:

 • Posúdenie bezpečnosti kozmetického výrobku
 • Popis kozmetického výrobku
 • Popis výrobného postupu
 • Vyhlásenie o dodržaní správnej výrobnej praxe
 • Dôkaz o účinku výrobku
 • Prehlásenie o netestovaní na zvieratách

Ďalej poskytneme:

 • Vytvorenie konta ECAS a SAAS
 • Nahodenie výrobku do CPNP portálu

Všetky tieto dokumenty Vám vieme vypracovať na mieru a vytvoriť tak kompletnú informačnú zložku pre každý produkt. Na druhej strane Vám vieme podľa požiadavky vypracovať jednotlivo niektoré dokumenty, ktoré potrebujete dopracovať. Prípadne vieme urobiť revíziu existujúcich a doplniť chýbajúce informácie alebo vypracovať posudok k danej dokumentácii.

Kedy potrebujem

Kedy potrebujem využiť túto službu?

Službu vypracovania informačnej zložky je najlepšie využiť pred uvedením výrobku na trh. Vypracovanie informačnej zložky a teda dokumentácie, ktorá je potrebná na registráciu a schválenie kozmetických výrobkov na trh by mala byť vypracovaná a k dispozícii už pred začatím samotného predaja výrobku zákazníkom. V prípade absencie informačnej zložky, môžu kontrolné úrady udeliť pokutu a nariadiť stiahnutie produktu z trhu nakoľko sa distribúcia a predaj tohto výrobku považuje za nelegálnu, keďže nie sú k dispozícii príslušné dokumenty k produktu podľa legislatívnych požiadaviek.

Informačnú zložku by mali mať vypracovanú a k dispozícii:

 • Dovozcovia kozmetických výrobkov (dovoz kozmetiky z tretích krajín a predaj na trhu SR a EÚ)
 • Výrobcovia kozmetických výrobkov (výroba kozmetiky od najmenších handmade výrobcov až po medzinárodných výrobcov)
 • Predajcovia kozmetiky (predaj kozmetiky v maloobchode, e-shope, obchodnej sieti…)
 • Distribútori kozmetických výrobkov (distribúcia výrobkov v rámci EÚ a uvádzanie na trhu SR a EÚ)
 • Ďalší….

Je dokument povinny

Je tento dokument povinný?
Ktorá legislatíva o tomto hovorí?

Vypracovanie informačnej zložky  je povinné a musí byť v  súlade s právnymi predpismi SR a EÚ. Registrácia kozmetických výrobkov ako aj schválenie je povinné a ku každému kozmetickému výrobku musí byť vypracovaná informačná zložka. Bez informačnej zložky nie je možná registrácia kozmetických výrobkov ani schválenie na predaj pre trh SR a EÚ.

Hovoria o tom viaceré predpisy ale nasledovné je prioritné:

 • NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch

Co mi hrozy

Čo mi hrozí ak nebudem mať informačnú zložku?

Sankcie a pokuty hrozia buď v prípade absencie alebo aj zle vypracovanej dokumentácie v rámci informačnej zložky a uvádzaní na trh výrobkov, ktoré nemajú vypracovanú alebo majú zle vypracovanú dokumentáciu. Toto sa vzťahuje či na vedomé alebo nevedomé ignorovanie legislatívy a v prípade opakovaného porušenia hrozia niekoľkonásobné finančné pokuty ako aj stiahnutie výrobkov z trhu. Konkrétnu výšku pokuty určia kontrolné úrady verejného zdravotníctva SR.

Revizia dokumentu

Musím daný dokument aj nejakým spôsobom aplikovať na prevádzke?

Je potrebné robiť aj revíziu informačnej zložky?

Informačnú zložku a kompletnú dokumentáciu, ktorá musí byť vypracovaná v rámci informačnej zložky musí mať každý hore uvedený prevádzkovateľ alebo zodpovedná osoba na prevádzke tak aby bola dostupná vždy na vyžiadanie kontrolnými orgánmi. Všetky informácie, ktoré sú v dokumentácii v informačnej zložke uvedené musia byť pravdivé, aktuálne k danému produktu, vypracované odborníkom z danej oblasti a podľa platnej legislatívy.

Informačná zložka a dokumentácia v rámci nej musí byť aktualizovaná a revidovaná s ohľadom na zmenu legislatívy, modifikácie alebo zmeny receptúry alebo akejkoľvek zmeny týkajúcej sa produktu.

Pre koho sú naše služby určené

Handmade

Handmade výrobcov

Pre najmenších výrobcov kozmetiky, ktoré majú užšie portfólio výrobkov a svoje produkty predávajú na rôznych akciách a v obchodoch špecializovaných na predaj domácich produktov.

Maly vyrobcovia

Malých výrobcov

Pre väčších výrobcov kozmetiky, ktorý svoje produkty už predávajú aj v obchodnej sieti hlavne na domácom trhu.

Velky vyrobcovia

Veľkých výrobcov

Pre najväčších výrobcov kozmetiky aj medzinárodných výrobcov, ktorý majú široké portfólio produktov a svoje produkty predávajú na území SR aj v zahraničí v obchodných sietiach.

Distributory kozmetiky

Distribúrov

Pre distribútorov kozmetických výrobkov, ktorý dovážajú kozmetické výrobky zo zahraničia a predávajú ich na trhu SR, buď priamo alebo aj skladujú pred distribúciou.