• Poradenstvo

Co je to

Aké poradenské služby poskytujete? Čo všetko zahŕňa výroba kozmetiky?

Skratka COFACO znamená v angličtine “Cosmetic Factory Consulting” a v preklade poradenstvo pre výrobu kozmetiky. Naša spoločnosť sa okrem potrebného vypracovania dokumentácie zameriava aj na poradenské služby v tejto oblasti čiže poskytujeme komplexné poradenské služby, ktoré obnáša výroba kozmetiky. Keďže je výroba kozmetiky široký pojem treba povedať, že na požiadavku zákazníka vieme zabezpečiť buď kompletný proces alebo len jednotlivé časti procesu. Môže to byť už od plánovania výstavby prevádzky na výrobu kozmetických výrobkov alebo prispôsobenia určitej budovy alebo priestorov na výrobu jedného alebo viacero typov kozmetických výrobkov.

Samozrejme, že okrem vybudovania, vyhľadania alebo prispôsobenia jednotlivých priestorov na výrobu kozmetických výrobkov podľa požiadaviek legislatívy je tu omnoho viac faktorov, ktoré na to vplývajú a ktoré je potrebné vybaviť. Výroba kozmetiky alebo skladovanie a distribúcia kozmetiky podlieha rôznym procesom a kontrolným úradom. Tieto schvaľujú a kontrolujú či sú legislatívne požiadavky dodržané.

Po výbere a prispôsobení vhodných priestorov je potrebné dané priestory aj vybaviť potrebným technologickým zariadením. Okrem zariadenia netreba zabúdať na prístroje ako sú kalibrované meradlá, váhy a ostatné pomôcky. Taktiež je potrebné vypracovať aj potrebnú dokumentáciu na schválenie ako priestorov tak aj kozmetických výrobkov ku ktorým sa tiež vypracováva špecifická dokumentácia podľa platných noriem.

Výroba kozmetiky ako sme uviedli podlieha rôznym kontrolám a reguláciám a práve z tohto dôvodu sme tu pre Vás.

Kedy potrebujem

Kedy potrebujem využiť tieto služby?

Naše služby poradenstva môžete využiť kdekoľvek či už vo fáze plánovania otvorenia výrobnej prevádzke, jej modifikácie alebo schválení finálneho produktu a etikety na úradoch.

Naše odporúčanie je využiť tieto služby čím skôr, ešte predtým ako Vám bude hroziť pokuta alebo sa “zaseknete” na úradoch. Tým ušetríte čas a peniaze a taktiež získate aj cenné rady a skúsenosti od nás.

Je dokument povinny

Sú tieto služby povinné?
Ktorá legislatíva o tomto hovorí?

Poradenské služby pre výrobu kozmetiky nie sú povinné ale sú tu pre Vás na uľahčenie a odbremenenie od byrokratických a legislatívnych požiadaviek EÚ a SR. Tieto požiadavky sa taktiež neustále menia a prispôsobujú, kladené sú čoraz väčšie nároky. Práve z toho dôvodu výroba kozmetiky častokrát môže byť sprevádzaná študovaním rôznych papierov, zákonov a iných formulárov.

Hovoria o tom mnohé predpisy, ktoré sa týkajú ako samotnej prevádzky tak aj kozmetického výrobku. Nerád by sme Vás s tým zaťažovali, preto tieto starosti nechajte na nás. Zatiaľ sa môžete venovať tomu prečo ste sa rozhodli pracovať v oblasti kozmetiky a drogérie.

Pomôžeme Vám s výberom a schválením prevádzky, jej prispôsobením ďalej schválením samotného výrobku na trhu a dokonca aj s receptúrou produktu ako aj etiketou čiže označovaním kozmetických výrobkov.

Co mi hrozy

Čo mi hrozí ak nevyužijem poradenské služby?

V prípade ak sa rozhodnete do toho isť sami a nemáte v tejto oblasti dobré skúsenosti a naštudované zákony, hrozí, že na niektorú s požiadaviek nesplníte. Či vedome alebo nevedome toto môže viesť k ďalším problémom ako u Vašich odberateľov tak aj na štátnych kontrolných úradoch.

Okrem vytvorenia zlej mienky a zlého mena značky si na Vás môžu “posvietiť” aj kontrolné úrady, ktoré môžu rozhodnúť o stiahnutí výrobku z trhu, jeho likvidácii, zatvoreniu výrobnej prevádzky a finančnej pokuty.

Revizia dokumentu

Poradenské služby poskytujete iba jednorazovo?

Aké sú podmienky?

Poradenské služby poskytujeme na základe dohody s našim zákazníkom. Podľa požiadavky zákazníka a toho čo je potrebné urobiť aby boli dodržané požiadavky zákonov a noriem si stanovíme aj spoluprácu.

Buď sa jedná o jednorázové poradenské služby alebo pravidelné počas celého roka alebo v prípade potreby.

Naše služby nastavíme na mieru podľa požiadaviek zákazníka, komplikovanosti procesov, úradov…

Pre koho sú naše služby určené

Handmade

Handmade výrobcov

Pre najmenších výrobcov kozmetiky, ktoré majú užšie portfólio výrobkov a svoje produkty predávajú na rôznych akciách a v obchodoch špecializovaných na predaj domácich produktov.

Maly vyrobcovia

Malých výrobcov

Pre väčších výrobcov kozmetiky, ktorý svoje produkty už predávajú aj v obchodnej sieti hlavne na domácom trhu.

Velky vyrobcovia

Veľkých výrobcov

Pre najväčších výrobcov kozmetiky aj medzinárodných výrobcov, ktorý majú široké portfólio produktov a svoje produkty predávajú na území SR aj v zahraničí v obchodných sietiach

Distributory kozmetiky

Distribúrov

Pre distribútorov kozmetických výrobkov, ktorý dovážajú kozmetické výrobky zo zahraničia a predávajú ich na trhu SR, buď priamo alebo aj skladujú pred distribúciou.