• Označovanie kozmetických výrobkov

Co je to

Čo je to označovanie výživových doplnkov?

Ako pre potravinárske výrobky a kozmetiku tak aj pre výživové doplnky na trhu Slovenskej republiky a rovnako aj EÚ platia určité legislatívne požiadavky a pravidlá, ktoré sa musia dodržiavať pri označovaní etikiet a sekundárnych obalov výživových doplnkov. Tieto legislatívne požiadavky sú presné stanovené a povinné z dôvodu ochrany a pomoci spotrebiteľom. Tieto pravidlá sú stanovené z dôvodu aby výrobky obsahovali dostatočné informácie o kvalite, bezpečnosti a základných údajoch produktu, ktoré sú dostupné na trhu. Princípom týchto požiadaviek resp. povinnosti označovania výživových doplnkov je podať zákazníkovi minimálne základné informácie o danom výživovom doplnku.

Ako v oblasti potravinárstva, gastronómie alebo kozmetiky rovnako naše služby označovania poskytujeme aj pre všetky druhy výživových doplnkov. Ohľad berieme na legislatívu, požiadavky štátnych orgánov, súkromných firiem a požiadaviek zákazníka.

Služby poradenstva pre označovanie výživových doplnkov, ktoré poskytneme zákazníkovi sú v súlade s aktuálnou legislatívu SR a EÚ. Taktiež berieme ohľad na kategóriu produktu, spotrebiteľa, účel výrobku, receptúru a iné faktory. Služby poradenstva označovania sú určené pre všetky kategórie výživových doplnkov.

Služby poradenstva poskytujeme pri:

  • návrhu legislatívnych teda povinných textov na etiketu (alebo dolepku pokiaľ sa jedná o dovozcov/distribútorov)
  • aktualizáciu textov, ktoré sa na etikete nachádzajú,
  • revízia zdravotných a výživových tvrdení (prípadne návrh, podľa zložiek)
  • aktualizácia a kontrola marketingových textov a grafiky (fotky, logá, tvrdenia)
  • kontrola finálneho grafického dizajnu pred tlačou.
  • Ďalšie…

Kedy potrebujem

Kedy potrebujem využiť túto službu a poradiť s označovaním výživových doplnkov?

Správne označené etikety a sekundárne obaly na doplnkoch výživy musia byť vždy podľa legislatívnych požiadaviek , keď sa výživový doplnok predáva na trhu. Poradiť s označovaním výživových doplnkov podľa princípov a legislatívy je najlepšie využiť pri plánovaní výroby daného výživového doplnku pred umiestnením na trh a pred tlačou etikiet alebo dolepiek. Týmto spôsobom ušetríte čas a financie. My Vám poradíme priamo s povinnými a marketingovými textami, grafickým dizajnom, logami, tvrdeniami ešte pred finalizáciou receptúry alebo tlačou etikiet. Túto službu je možné samozrejme využiť aj počas predaja alebo upozornením zo strany príslušných orgánov na nesprávne označenie.

Je dokument povinny

Je označovanie výživových doplnkov povinné?

Všetky obaly a etikety na spotrebiteľskom balení resp. primárnom obale ale aj na sekundárnych obaloch (kartóny, visačky…) sa označujú podľa stanovených pravidiel, ktoré priamo nariaďuje legislatíva SR a EÚ.

Pri výživových doplnkoch platia podobné pravidlá ako pri potravinách pričom tu je potrebné uvádzať ešte niekoľko opatrení a údajov navyše, podľa toho o aký produkt sa jedná.

Co mi hrozy

Čo mi hrozí ak nebudem mať správne označené výživové doplnky?

Finančné pokuty a iné sankcie pre chýbajúce alebo zlé označené doplnky výživy určujú kontrolné orgány vždy podľa závažnosti a frekvencie opakovania sa (v prípade neprijatia nápravných opatrení, ktoré nariadia kontrolné orgány). Okrem sankcií a finančnej pokuty hrozí prevádzkovateľovi aj likvidácia skladových zásob alebo z trhu. Pri kritickom porušení a nedostatkoch hrozí aj verejné alebo neverejné stiahnutie výrobkov z trhu a pri porušení bezpečnosti aj verejné oznámenie v médiách a na portáloch RÚVZ.

Revizia dokumentu

Je potrebné robiť aj revíziu etikiet?
Ak áno kedy?

Kontrolu a aktualizáciu etikiet je nevyhnutné robiť pri každej zmene legislatívy, ktorá sa týka označovania výživových doplnkov. Taktiež aj pri zmene receptúry, logistiky a iných parametrov, ktoré môžu ovplyvniť údaje, ktoré sa nachádzajú na etikete výživového doplnku.

Pre koho sú naše služby určené

Handmade

Handmade výrobcov

Pre najmenších výrobcov výživových doplnkov, ktoré majú užšie portfólio výrobkov a svoje produkty predávajú na rôznych akciách a v obchodoch špecializovaných na predaj domácich produktov.

Maly vyrobcovia

Malých výrobcov

Pre väčších výrobcov výživových doplnkov, ktorý svoje produkty už predávajú aj v obchodnej sieti hlavne na domácom trhu.

Velky vyrobcovia

Veľkých výrobcov

Pre najväčších výrobcov výživových doplnkov aj medzinárodných výrobcov, ktorý majú široké portfólio produktov a svoje produkty predávajú na území SR aj v zahraničí v obchodných sietiach.

Distributory kozmetiky

Distribúrov

Pre distribútorov výživových doplnkov, ktorý dovážajú tieto výrobky zo zahraničia a predávajú ich na trhu SR, buď priamo alebo aj skladujú pred distribúciou.