• Modifikácie receptúr, inovácie a zmeny kozmetických výrobkov

Co je to

Čo je to modifikácia receptúr, inovácie a zmeny kozmetických výrobkov?

Látky a ingrediencie na výrobu kozmetických výrobkov sa musia vyberať a dávkovať tak, aby boli bezpečné a aj účinné. Nulové riziko nikdy nie je možné dosiahnuť, avšak treba vyvinúť maximálne úsilie aby bolo riziko minimálne. Kozmetické výrobky musia byť bezpečné. Na uplatnenie  bezpečnosti daných výrobkov v kozmetike sa uplatňujú prísne metódy hodnotenia rizík. Našim cieľom je vyvinúť receptúru tak, aby sme zamedzili vzniku nežiadúcich prejavov, predovšetkým vznik prvotného dráždenia slizníc a kože. Dôležité je vylúčiť vznik kontaktnej senzibilázácie /dočasnej precitlivenosti/ alebo alergie kože na niektoré kozmetické látky a ich kombinácie.

Z tohto dôvodu sa všetkým požiadavkám ako modifikácia receptúr, inovácie a zmeny v kozmetických výrobkoch teda receptúrach venujeme osobitne a s čo najväčšou precíznosťou a zodpovednosťou. Danú problematiku riešime s ohľadom na legislatívu a požiadavky zákazníka.

Riadime sa platnými zásadami pri rozhodovaní o zaradení určitej látky do receptúry výrobku.

Kedy potrebujem

Kedy potrebujem využiť túto službu?

Poradenstvo v rámci zloženia výrobkov, modifikácia receptúr, inovácií a pri zmenách je možné využiť kedykoľvek. Stačí sa obrátiť na nás formou dolu uvedeného kontaktného formulára, emailu alebo telefonátu, kde si dohodneme s Vami stretnutie a určíme spoluprácu.

Je dokument povinny

Sú tieto služby povinné pri zmenách receptúry alebo inováciách?

Tieto služby sú len na požiadavku Vás – našich zákazníkov aby sme Vám pomohli ak je to potrebné buď zlepšiť produkt formou modifikácie receptúry alebo aby sa dodržali legislatívne predpisy formou zmien alebo vyvinúť úplne nový produkt podľa Vašich predstáv. Je to len na základe dohody, kde určíte Vaše kritéria a my na základe Vašich požiadaviek s ohľadom na legislatívu a iné faktory navrhneme zmenu alebo nový produkt.

Co mi hrozy

Čo mi hrozí ak túto službu nevyužijem?

Musím danú službu využívať pravidelne alebo iba jednorazovo?

V prípade ak by ste túto službu nevyužili nehrozí Vám žiadna pokuta ani sankcie, len v prípade že by ste prekročili povolené limity zakázaných látok, alergénov a konzervačných látok.

Tato služba je určená na uľahčenie a odbremenenie od “papierovačiek“, študovania legislatívy a vybavovačiek po úradoch.

Dané služby poskytujeme na základe dohody so zákazníkom. Je ich možné využiť iba jednorazovo na jeden alebo viacero produktov ako aj dohodnúť celoročnú spoluprácu v určitej frekvencii.

Revizia dokumentu

Je potrebné vykonať aj revíziu alebo kontrolu navrhnutých receptúr, inovácii alebo zmien?
Ak áno kedy?

Kontrolu alebo aktualizáciu navrhnutých zmien a ich zapracovanie ako do dokumentácie tak aj do výrobku je potrebné robiť iba v prípade zmeny legislatívy alebo požiadaviek trhu kedy sa obmedzí množstvo, poprípade zníži limit určitých povolených zložiek  kozmetických ingrediencií alebo úplne zakáže.

Pre koho sú naše služby určené

Handmade

Handmade výrobcov

Pre najmenších výrobcov kozmetiky, ktoré majú užšie portfólio výrobkov a svoje produkty predávajú na rôznych akciách a v obchodoch špecializovaných na predaj domácich produktov.

Maly vyrobcovia

Malých výrobcov

Pre väčších výrobcov kozmetiky, ktorý svoje produkty už predávajú aj v obchodnej sieti hlavne na domácom trhu.

Velky vyrobcovia

Veľkých výrobcov

Pre najväčších výrobcov kozmetiky aj medzinárodných výrobcov, ktorý majú široké portfólio produktov a svoje produkty predávajú na území SR aj v zahraničí v obchodných sietiach.

Distributory kozmetiky

Distribúrov

Pre distribútorov kozmetických výrobkov, ktorý dovážajú kozmetické výrobky zo zahraničia a predávajú ich na trhu SR, buď priamo alebo aj skladujú pred distribúciou.