• Označovanie kozmetických výrobkov

Co je to

Čo je to označovanie kozmetických výrobkov?

Pre označovanie kozmetických výrobkov Slovensko rovnako aj EÚ stanovila a stále aktualizuje predpisy ako správne označovať kozmetické výrobky a drogériu. Cieľom je pomôcť všetkým spotrebiteľom, aby boli počas nákupu informovaní o daných produktoch, ktoré sa nachádzajú na trhu a  mali istotu čo kupujú. Cieľom týchto predpisov resp. pravidiel je stanoviť a poskytnúť spotrebiteľovi presné a jasné informácie o produkte, ktorý si chce kúpiť.

V rámci týchto pravidiel, noriem, legislatívy a požiadaviek, ktoré sa neustále menia poskytujeme naše služby poradenstva pre označovanie kozmetických výrobkov a kozmetiky.

Služby poradenstva, ktoré poskytujeme sú v súlade s platnou legislatívu Slovenskej republiky a Európskej únie, kde samozrejme vstupujú aj iné faktory ako technológia výroby, receptúry a ďalšie vstupy. Služby poradenstva označovania poskytujeme pre všetky kategórie kozmetiky a drogérie.

Služby poradenstva vieme poskytnúť pri:

  • návrhu legislatívnych teda povinných textov na etiketu,
  • aktualizáciu existujúcich textov, ktoré sa pôvodne na obale už nachádzajú,
  • revízia claimov teda tvrdení ako aj ich návrh,
  • aktualizácia a revízia textov, ktoré majú marketingový charakter,
  • kontrola teda revízia grafického dizajnu pred tlačou.
  • Ďalšie…

Kedy potrebujem

Kedy potrebujem využiť túto službu?

Správne označené texty na kozmetických výrobkoch musia byť vždy, keď sa daný produkt predáva na trhu pre koncového spotrebiteľa a to v každej fáze. Služby poradenstva označovania kozmetiky podľa platných pravidiel a legislatívy je ideálne využiť pri plánovaní etikety teda už na samotnom začiatku. Náš zákazník značne ušetrí  čas, keď poradíme priamo s povinnými textami, marketingovými textami, grafickým dizajnom. Túto službu je možné samozrejme využiť kedykoľvek aj pred samotnou tlačou etikety alebo počas predaja.

Je dokument povinny

Je tento dokument povinný?
Ktorá legislatíva o tomto hovorí?

Všetky etikety na spotrebiteľskom balení resp. primárnom obale ako aj na sekundárnom obale teda kartóne alebo palete musia byť označené a podľa určitých pravidiel, ktoré stanovuje legislatíva. Tieto pravidlá určuje nasledovná legislatíva:

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o kozmetických výrobkoch.

Nariadenie komisie (EÚ) č. 655/2013 z 10. júla 2013, ktorým sa stanovujú spoločné kritériá na odôvodnenie tvrdení používaných v súvislosti s kozmetickými výrobkami.

Zákon 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ďalšia legislatíva vzťahujúca sa na označovanie kozmetických výrobkov a kozmetiky.

Etiketa kozmetického výrobku býva taktiež súčasťou informačnej zložky.

Co mi hrozy

Čo mi hrozí ak tento dokument nebudem mať?

Sankcie a finančné pokuty pre absenciu označenia alebo zle označené kozmetické výrobky určujú príslušné štátne orgány podľa závažnosti a frekvencie opakovania nedostatku. Okrem toho sa prevádzkovateľ nevyhne likvidácii hotových výrobkov z výroby, skladu alebo samotných obchodov. V prípade, že sa daný nedostatok objaví už v predaji v obchodoch tak pri závažnom porušení hrozí aj sťahovanie výrobkov z trhu a pri porušení bezpečnosti aj verejné oznámenie o nevyhovujúcom kozmetickom výrobku buď cez kanály štátnych úradov a  aj cez médiá.

Revizia dokumentu

Je potrebné robiť aj revíziu etikiet?
Ak áno kedy?

Aktualizáciu alebo revíziu etikiet je potrebné robiť vždy pri zmene legislatívy týkajúcej sa označovania kozmetických výrobkov, pri zmene receptúr, zloženia výyrobkov, logistických údajov a iných parametrov, ktoré vplývajú na údaje, ktoré sa nachádzajú na obale výrobku.

Pre koho sú naše služby určené

Handmade

Handmade výrobcov

Pre najmenších výrobcov kozmetiky, ktoré majú užšie portfólio výrobkov a svoje produkty predávajú na rôznych akciách a v obchodoch špecializovaných na predaj domácich produktov.

Maly vyrobcovia

Malých výrobcov

Pre väčších výrobcov kozmetiky, ktorý svoje produkty už predávajú aj v obchodnej sieti hlavne na domácom trhu.

Velky vyrobcovia

Veľkých výrobcov

Pre najväčších výrobcov kozmetiky aj medzinárodných výrobcov, ktorý majú široké portfólio produktov a svoje produkty predávajú na území SR aj v zahraničí v obchodných sietiach.

Distributory kozmetiky

Distribúrov

Pre distribútorov kozmetických výrobkov, ktorý dovážajú kozmetické výrobky zo zahraničia a predávajú ich na trhu SR, buď priamo alebo aj skladujú pred distribúciou.