• Referencie našich zákazníkov

Mariana Huttová / Pjur Beauty

Spolupráca bola príjemná a ústretová. Komunikácia bola rýchla a bez problémov.

Správa o bezpečnosti produktu, ktorú sme obdržali, bola vypracovaná na vysokej úrovni.

Pri certifikácií ďalších produktov sa na firmu COFACO, s.r.o. určite obrátime znovu.

Silvia Dostálová / Moje mydlá

Firmu Cofaco som oslovila s požiadavkou na vypracovanie správ o bezpečnosti kozmetických výrobkov.

Oceňujem vysokú odbornosť a profesionalitu, ale najmä ochotu a trpezlivosť pri poradenstve.

Janka Havrila / Híling zdravá krása

Veľmi príjemná komunikácia a vysvetlenie, keď som niečomu nerozumela.

Marianna Šuľanová / Beauty selection Slovakia

Pracovníčka COFACO ústretová, služby promptne vybavené. Ďakujeme.

COFACO s.r.o.

Ďakujeme všetkým zákazníkom za spoluprácu.