• Schvaľovanie produktov na úradoch a trhu

Co je to

Čo je to schvaľovanie produktov na úradoch a trhu? Aké konkrétne služby poskytujete?

Význam kozmetiky v súčasnosti nadobúda nové rozmery. Kozmetické výrobky sú v širokom spektre zastúpené v našom okolí ako napr. hygienické a dezinfekčné prípravky, ochranná kozmetika, kozmetika pre deti a rôzne iné.

Nároky na správne označovanie a umiestnenie kozmetických výrobkov na trh stúpajú. Objavujú sa nové kozmetické problémy ako zdravotné, bezpečnostné, etické… Jedným z predpokladov kvalitného kozmetického výrobku  je mať správne spracovanú legislatívne vyhovujúcu dokumentáciu.

Keďže je týchto byrokratických požiadaviek stále viac radi Vám poskytneme odborné poradenstvo a pomoc pri schvaľovaní produktov na úradov aby ste ušetrili čas, peniaze a čo je najdôležitejšie predišli chybám, zbytočným komplikáciám a mohli sa venovať tomu prečo do toho idete.

Kedy potrebujem

Kedy potrebujem využiť túto službu?

Túto službu môžete využiť v akejkoľvek fáze podnikania, napríklad keď iba začínate vyrábať produkty, teda ešte vôbec nemáte umiestnené produkty na trhu alebo rozširujete sortiment či distribuujete produkty zo zahraničia. Bez správnej dokumentácie nie je možné kozmetické výrobky schváliť na úradoch a umiestniť na trh.

Je dokument povinny

Je tento dokument alebo služba povinná?
Ktorá legislatíva o tomto hovorí?

Povinnosťou každého výrobcu je mať  informačnú zložku o kozmetickom výrobku, s ktorou Vám my pomôžeme.

Co mi hrozy

Čo mi hrozí ak tento dokument nebudem mať?

Bez platnej dokumentácie produkty na trh umiestňovať nie je povolené. Určuje to príslušná platná legislatíva ako aj kontrolné orgány. Bez toho budú všetky výrobky stiahnuté z trhu, zlikvidované a udelená bude finančná pokuta, ktorej výšku určia kompetentné osoby ÚVZ.

Revizia dokumentu

Je potrebné robiť aj revíziu tohto dokumentu?
Ak áno kedy?

Pri akejkoľvek zmene je nutné vykonať revíziu dokumentácie či sa jedná o zmenu receptúry, obalu, logistiky, prevádzky….

Dané dokumenty je potrebné mať uschované a archivované na prevádzke. Podľa daných schválených a platných dokumentov sa musia riadiť a umiestňovať na trh aj produkty.

Pre koho sú naše služby určené

Handmade

Handmade výrobcov

Pre najmenších výrobcov kozmetiky, ktoré majú užšie portfólio výrobkov a svoje produkty predávajú na rôznych akciách a v obchodoch špecializovaných na predaj domácich produktov.

Maly vyrobcovia

Malých výrobcov

Pre väčších výrobcov kozmetiky, ktorý svoje produkty už predávajú aj v obchodnej sieti hlavne na domácom trhu.

Velky vyrobcovia

Veľkých výrobcov

Pre najväčších výrobcov kozmetiky aj medzinárodných výrobcov, ktorý majú široké portfólio produktov a svoje produkty predávajú na území SR aj v zahraničí v obchodných sietiach.

Distributory kozmetiky

Distribúrov

Pre distribútorov kozmetických výrobkov, ktorý dovážajú kozmetické výrobky zo zahraničia a predávajú ich na trhu SR, buď priamo alebo aj skladujú pred distribúciou.