• Technické špecifikácie výrobkov – TŠV

Co je to

Čo sú to technické špecifikácie výrobkov?

Technická špecifikácia kozmetického výrobku je riadeným dokumentom výrobcu alebo zodpovednej osoby, ktorá kozmetický výrobok umiestňuje na trh. Technická špecifikácia sa vždy vzťahuje len na jeden určitý produkt. V tomto dokumente sú nachádzajú všetky informácie týkajúce sa konkrétneho výrobku. Technická špecifikácia obsahuje základné informácie o produkte – popis produktu teda jeho charakteristika, fyzikálno-chemické vlastnosti, organoleptické požiadavky, mikrobiologické a toxikologické požiadavky na produkt. Tiež obsahuje podmienky skladovania a prepravy kozmetického výrobku ako aj logistické údaje. Tieto náležitosti a informácie sú zahrnuté v dokumente technickej špecifikácie hlavne z dôvodov, ktoré vyžadujú a určujú dodávateľsko-odberateľské vzťahy aj kontrolné orgány. Technická špecifikácia sa vypracováva na mieru pre  každý kozmetický výrobok.

Kedy potrebujem

Kedy potrebujem využiť túto službu?

Technické špecifikácie kozmetických výrobkov musia byť vypracované pred umiestňovaním produktu na trh, pri požiadavkách odberateľov alebo štátnych orgánov aj ako súčasť informačnej zložky.

Je dokument povinny

Je tento dokument povinný?
Ktorá legislatíva o tomto hovorí?

Špecifikácia kozmetického výrobku býva súčasťou zmluvy a určená je v dodávateľsko – odberateľských vzťahoch, taktiež si ju môžu vyžadovať niektorí odberatelia alebo potencionálny odberatelia k nahliadnutiu alebo ju vyžadujú kontrolné úrady ako súčasť informačnej zložky kozmetického výrobku.

Co mi hrozy

Čo mi hrozí ak tento dokument nebudem mať?

Musím daný dokument aj uplatňovať na prevádzke?

Pokuta je stanovená zmluvne v dodávateľsko – odberateľských vzťahoch alebo ju určí príslušný kontrolný orgán.

Technické špecifikácie je potrebné mať uchované najlepšie na prevádzke a v archíve aby boli vždy k dispozícii k nahliadnutiu a kontrolu štátnymi orgánmi. Dokument musí byť vždy aktuálny a všetky parametre a informácie musia súhlasiť s vyrábaným produktom, na ktorý sa vzťahuje.

Revizia dokumentu

Je potrebné robiť aj revíziu tohto dokumentu?
Ak áno kedy?

                Áno. Revízia a aktualizácia je nevyhnutná pri akejkoľvek zmene či už receptúry teda zloženia výrobku, legislatívy, logistických údajov a iných parametrov.

Pre koho sú naše služby určené

Handmade

Handmade výrobcov

Pre najmenších výrobcov kozmetiky, ktoré majú užšie portfólio výrobkov a svoje produkty predávajú na rôznych akciách a v obchodoch špecializovaných na predaj domácich produktov.

Maly vyrobcovia

Malých výrobcov

Pre väčších výrobcov kozmetiky, ktorý svoje produkty už predávajú aj v obchodnej sieti hlavne na domácom trhu.

Velky vyrobcovia

Veľkých výrobcov

Pre najväčších výrobcov kozmetiky aj medzinárodných výrobcov, ktorý majú široké portfólio produktov a svoje produkty predávajú na území SR aj v zahraničí v obchodných sietiach.

Distributory kozmetiky

Distribúrov

Pre distribútorov kozmetických výrobkov, ktorý dovážajú kozmetické výrobky zo zahraničia a predávajú ich na trhu SR, buď priamo alebo aj skladujú pred distribúciou.