• Schvaľovanie výrobnej prevádzky

Co je to

Čo je to schvaľovanie výrobnej prevádzky? Čo v rámci tejto služby ponúkate?

Ako dodatkové služby poradenstva ponúkame pomoc pri výbere vhodných priestorov pre výrobu kozmetiky, návrh a zariadenie infraštruktúry. Tiež aj pomoc a poradenstvo pre schvaľovanie výrobnej prevádzky na potrebných úradoch. Inými slovami ponúkame kompletné poradenstvo od výberu a modifikácie prevádzky až po schválenie a výrobu samotných produktov. To samozrejme závisí aj od toho aké procesy na danej prevádzke budú prebiehať a aké typy produktov sa tu budú vyrábať.

Kedy potrebujem

Kedy potrebujem využiť túto službu?

Túto službu ponúkame ako pomoc zákazníkovi v každej fáze jeho podnikania. Môže to byť už samotný nápad a plánovanie začatia podnikania vo výrobe alebo distribúcii kozmetických produktov. Na druhej strane ponúkame poradenské služby aj pri rozšírení výroby a portfólia vyrábaných kozmetických výrobkov, modifikácie infraštruktúry už zabehnutej prevádzky alebo iba samotné schválenie na úradoch po všetkých zmenách a zariadení prevádzky.

Tieto služby ponúkame na požiadanie zákazníka po vstupných konzultáciách, kde sa zistí čo všetko je potrebné vykonať a čo zákazník ako aj legislatíva a kontrolné úrady vyžadujú. Na základe toho sa určí potrebný rozsah a ďalšie kroky.

Je dokument povinny

Sú tieto služby povinné?
Ktorá legislatíva o tomto hovorí?

Tieto služby nie sú povinné ale sú na rozhodnutí a úvahe zákazníka. Slúžia ako poradenské služby, kde zákazníkovi ušetríme čas, odbremeníme ho od zbytočných vypisovaní papierov, školení, študovaní legislatívy a noriem. Tiež je to prevencia zlyhania a možných problémov a vyhýbanie sa chýb pri schvaľovaní už na samom začiatku.

Co mi hrozy

Čo mi hrozí ak nebudem mať schválenú prevádzku?

Pri každom kozmetickom výrobku, ktorý bude uvedený na trh či už v obchodnej sieti, na trhoch alebo rôznych akciách, kedy sa daný produkt predáva zákazníkovi, výrobca musí mať schválený nebytový priestor príslušnými kontrolnými orgánmi. Tiež musí  byť vybavený podľa platných noriem v závislosti od toho čo sa tam bude vyrábať a aké procesy na prevádzke budú prebiehať. V prípade zistenia, že zodpovedná osoba nemá schválenú prevádzku, ktorá nevyhovuje platným normám bude sankcionovaná finančnou pokutou. Tieto sankcie určia príslušné štátne orgány a všetky výrobky budú musieť byť stiahnuté z trhu a zlikvidované.

Revizia dokumentu

Pri schválení prevádzky dostanem aj platné povolenie?

Je potrebné žiadať aj o nové schválenia okrem prvotného?

Áno. Po úspešnom schválení prevádzky na výrobu kozmetiky kontrolný orgán vydá platné rozhodnutie o schválení na príslušnú podnikateľskú činnosť, na ktorú bola daná prevádzka vybudovaná alebo prispôsobená.

V prípade ak nepríde k žiadnym zmenám na prevádzke či už v infraštruktúre alebo v iných procesoch, ktoré prebiehajú na prevádzke ako napr. sortiment, ktorý sa tu vyrába nie je potrebné žiadať o nové schválenie prevádzky. Iba v prípade väčších zmien ako zmena podnikateľského subjektu, rozšírenie prevádzky, sortimentu, výroby iných nových produktov je potrebné oznámiť danú skutočnosť na ÚVZ a RÚVZ, ktorý následne určia ďalšie kroky.

Pre koho sú naše služby určené

Handmade

Handmade výrobcov

Pre najmenších výrobcov kozmetiky, ktoré majú užšie portfólio výrobkov a svoje produkty predávajú na rôznych akciách a v obchodoch špecializovaných na predaj domácich produktov.

Maly vyrobcovia

Malých výrobcov

Pre väčších výrobcov kozmetiky, ktorý svoje produkty už predávajú aj v obchodnej sieti hlavne na domácom trhu.

Velky vyrobcovia

Veľkých výrobcov

Pre najväčších výrobcov kozmetiky aj medzinárodných výrobcov, ktorý majú široké portfólio produktov a svoje produkty predávajú na území SR aj v zahraničí v obchodných sietiach.

Distributory kozmetiky

Distribúrov

Pre distribútorov kozmetických výrobkov, ktorý dovážajú kozmetické výrobky zo zahraničia a predávajú ich na trhu SR, buď priamo alebo aj skladujú pred distribúciou.